ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 9-9-2022