Πρόσκληση μετόχων για Γενική Συνέλευση για Παρ 08/09/17