Πρόσκληση μετόχων για Γενική Συνέλευση για Κυρ 25/09/16