Αναβάθμιση AQUA PLUS

19.02.2021

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Aqua-Plus


Η Interplast με διαρκές πάθος για καινοτομία ανακοινώνει την συνολική αναβάθμιση του συστήματος πολυπροπυλενίου Aqua-Plus. Διαχρονικός στόχος της εταιρίας είναι η παραγωγή σωλήνων και εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών που βρίσκουν εφαρμογή σε δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και τηλεθέρμανσης. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του πολυπροπυλένιου έχει εδραιώσει την Interplast σε Ελληνική αγορά και σε 55 χώρες του εξωτερικού, δίνοντας ιδιαίτερη δυναμική με μεγάλα έργα παγκόσμιας εμβέλειας.


Στα πλαίσια της αναβάθμισης, ανακοινώνονται:


๏ Νέα παραγωγική μονάδα πολυπροπυλενίου με δυνατότητα παραγωγής έως 450 χιλιοστά. Οι μεγάλες διατομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε δίκτυα κλιματισμού και γεωθερμικών πεδίων. Επίσης οι σωληνώσεις πολυπροπυλενίου μεγάλων διατομών δίνουν την δυνατότητα για πλήρη αντικατάσταση των μεταλλικών σωλήνων, οι οποίοι έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής, μεγάλο βάρος και έντονα προβλήματα διαβρώσεων.


๏ Πρωτοπορήσαμε πριν από 15 χρόνια με την αλλαγή του PP-R 80 σε PP-R 112, συνεχίζουμε με την αντικατάσταση της απόλυτης επιτυχημένης σειράς σωληνώσεων από PP-R 112 σε PP-R 125. Ουσιαστικά έχουμε συμβάλλει και συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των κατασκευών, παραδίδοντας στην αγορά ένα προϊόν που είναι καλύτερο στις μηχανικές του αντοχές κατά 50% σε σχέση με τις απαιτήσεις των προτύπων, όσον αφορά το PN του. Η αντοχή των νέων σωληνώσεων με PP-R 125 είναι βελτιωμένη σε σχέση με το PP-R 112 και εξαιρετικά καλύτερη από τις σωληνώσεις με PP-R 80. Επιπρόσθετα καταργούμε το PP-R 80 στις απλές σωληνώσεις SDR 6 με την χρήση του PP-R 100.

๏ Συμβαδίζοντας με τις υψηλές απαιτήσεις των έργων και του τεχνικού κόσμου προχωρούμε σε νέα σειρά εξαρτημάτων με χρησιμοποίηση του PP-R 125 και αναβάθμιση των αντοχών των εξαρτημάτων έως 125 χιλιοστά από PN 25 σε PN 30.


๏ Νέα πλήρη γκάμα σε προμονωμένες σωληνώσεις και εξαρτήματα με εξωτερικό περίβλημα από HDPE και μήκη έως 11,6 μέτρα.

๏ Επέκταση του ήδη εξαιρετικού τμήματος κατασκευής εξαρτημάτων και συλλεκτών από διατομές έως 315 χιλιοστά σε διατομές 630 χιλιοστά.

๏ Νέες πιστοποιήσεις για σωλήνες και εξαρτήματα από Αμερικάνικα και Ευρωπαϊκά ινστιτούτα.


Για την Interplast,


Γιάννης Ριζόπουλος, Γενικός Διευθυντής