Πιστοποιήσεις

Εταιρικές Πιστοποιήσεις

ISO CERTIFICATION 14001 INTERPLAST (GR)
ISO CERTIFICATION 50001 INTERPLAST (GR)
ISO CERTIFICATION 9001 INTERPLAST (GR)

AquaPlus

WRAS - AQUA PLUS PP-RCT 85°C - GREAT BRITAIN
WRAS - AQUA PLUS PP-RCT 23°C - GREAT BRITAIN
WRAS - AQUA PLUS PP-RCT FIBERGLASS 23°C - GREAT BRITAIN
WRAS - AQUA PLUS PP-RCT FIBERGLASS 85°C - GREAT BRITAIN
ICC-ES PMG-1582 AQUA PLUS PP-RCT
ΕΒΕΤΑΜ AQUA PLUS PP-RCT
ΕΒΕΤΑΜ AQUA PLUS PP-RCT FIBERGLASS
ΕΒΕΤΑΜ AQUA PLUS FIBERGLASS
EBETAM AQUA PLUS
EBETAM AQUA PLUS
SKZ AQUA PLUS
WRAS - AQUA PLUS - GREAT BRITAIN
WRAS - AQUA PLUS FB - GREAT BRITAIN
WRAS - AQUA PLUS FITTINGS - GREAT BRITAIN

Como-Pex

MPA NRW Como Floor
MPA NRW Como Floor
WRAS Como-pex
SKZ Como pex
SKZ Como pex
ΕΒΕΤΑΜ - COMO PEX - GREECE
ΕΒΕΤΑΜ - COMO PEX - GREECE
CSA - COMO PEX - CANADA
CSA - COMO PEX - CANADA

Unisol

EBETAM UNISOL GR

Como-Flex

Wras Como-flex

Γεωθερμία

GEO-FLEX

Ηλιακά

CE Δοχεία ΖΝΧ
CE Δοχεία ΖΝΧ
CE Δοχεία Αδρανείας
CE Δοχεία Αδρανείας
CE Επιλεκτικός Ηλιακός Συλλέκτης
CE Επιλεκτικός Ηλιακός Συλλέκτης
CE Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line plus
CE Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line plus
CE Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line
CE Ηλιακός Θερμοσίφωνας Green line

AtlasPlus

ΕΒΕΤΑΜ - ATLAS PLUS EN 1451
EBETAM ATLAS PLUS GR