Πιστοποιήσεις

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα της Interplast υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις Ευρωπαϊκές νόρμες EN, τα παγκοσμίως αποδεκτά Γερμανικά πρότυπα DIN, τα Ισπανικά UNE, τα Βρετανικά BS και τα Αμερικανικά ASTM. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι σωλήνες και τα εξαρτήματα να μην παρουσιάζουν ποτέ απόκλιση από τις προδιαγραφές στους τακτικούς εξαμηνιαίους ελέγχους που πραγματοποιούν επίσημα Ινστιτούτα και αφορούν τυχαία δοκίμια από την παραγωγή και από τον αποθηκευτικό χώρο.

Επιστέγασμα των παραπάνω είναι ότι oι σωλήνες και τα εξαρτήματα της Interplast διαθέτουν πιστοποίηση προϊόντος από τους παρακάτω οργανισμούς καλύπτοντας συνολικά περισσότερα από 25 πιστοποιητικά.

  • TUV Γερμανίας για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008.
  • ΕΒΕΤΑΜ Ελλάδας για τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των σωλήνων PE-X, PP-H, PVC και PP-R. Αφορά έλεγχο των διαστάσεων των σωλήνων και των εξαρτημάτων, μέτρηση του βαθμού δικτύωσης για τους σωλήνες PEX, μικροσκοπικό έλεγχο ομογενοποίησης, δοκιμές στην κρούση, δοκιμές σε πίεση σε συνδυασμό με διαφορετικές θερμοκρασίες και έλεγχο της γραμμικής διαστολής.

  • SKZ Γερμανίας για τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των σωλήνων PE-X, PE-MDX, PE-RT, PB, PP- H και PP-R. Επιπλέον οι σωλήνες αποχέτευσης από ΡΡ-Η διαθέτουν πιστοποιητικό ακαυστότητας. Αφορά έλεγχο των διαστάσεων των σωλήνων και των εξαρτημάτων, μέτρηση του βαθμού δικτύωσης για τους σωλήνες PEX, μικροσκοπικό έλεγχο ομογενοποίησης, δοκιμές στην κρούση, δοκιμές σε πίεση σε συνδυασμό με διαφορετικές θερμοκρασίες και έλεγχο της γραμμικής διαστολής.
  • SKZ Γερμανίας για τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των εξαρτημάτων PP-R.
  • AENOR Ισπανίας για δίκτυα πυρόσβεσης από PP-R  
  • CSA Καναδά για τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των σωλήνων PE-X, όπως και για την καταλληλότητα τους στο πόσιμο νερό.
  • MPA-NRW Γερμανίας για τη διαπερατότητα από το οξυγόνο των σωλήνων Como-Pex και Como-Floor Oxygen Barrier.
  • WRAS-NSF Μεγάλης Βρετανίας για την καταλληλότητα των σωλήνων PE, PEX και PP-R στο πόσιμο νερό.

Παράλληλα οι σωλήνες ελέγχονται περιοδικά από τα εργαστήρια του ΕΛΟΤ ως προς τις μηχανικές τους αντοχές και από το Γενικό Χημείο του Κράτους για την καταλληλότητά τους στο πόσιμο νερό.