1999

Απόκτηση της πρώτης πιστοποίησης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002. Παραγωγή των σωλήνων και των εξαρτημάτων Aqua plus.